TÇMB Ar-Ge Enstitüsü Mineraloji ve Mikroskopi Laboratuvarı; yeni gelişmeler ışığında sürdürmekte olduğu X ışınları Kırınımı (XRD) cihazı- İleri Analiz Tekniği Rietveld ile Kantitatif Mineralojik Analizleri tamamlayıcı nitelikteki Mikroskop çalışmalarını yenileyerek daha  kapsamlı bir  hale getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.


Ayrıntılar için tıklayınız.

 

Türkiye’de 51’i entegre, 17’si öğütme tesisi olmak üzere, toplam 68 kuruluşu temsil eden Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin Oğuz Tezmen’in kendi isteği ile ayrılması ile boşalan CEO koltuğuna 25 Temmuz 2016 tarihi itibarı ile İsmail Bulut oturdu.

Bu sene Metamorfoz temasıyla düzenlenen ve Türkiye ayağı TÇMB yayını olan BETONART Dergisi tarafından yürütülen Yedinci Uluslararası Beton Tasarım Yarışması; mimarlık, tasarım ve mühendislik öğrencilerinden, betonun Metamorfoz kavramına yönelik potansiyel özelliklerini keşfetmelerini ve irdelemelerini istedi.

Yarışmanın Türkiye ayağının jürisinde Cem İlhan, Yeşim Hatırlı, Nilüfer Kozikoğlu, Ferhat Hacıalibeyoğlu ve Nurbin Paker yer aldı. Yarışmaya başvuran projeler 11 Haziran 2016 Cumartesi günü İstanbul’da değerlendirildi.


Ayrıntılar için tıklayınız


Ufuk 2020 Programı kapsamında TÇMB’nin partner olarak yer aldığı FISSAC Projesinin tanıtımı, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın TRT işbirliği ile hazırladığı " Benim Avrupalı Kentim” adlı belgesel programında yayınlandı.

Belgesele erişmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.
www.youtube.com/watch?v=tiznY7494oI


06.05.2015 tarihinde T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın katılımları ile TÜBİTAK tarafından ATO Congressium’da düzenlenen Ufuk 2020 Sanayi Forumunda TÇMB Ar-Ge Laboratuvarlarının da görüntülerinin yer aldığı Başarı Hikayeleri için tıklayınız.


Türkiye çimento sektörünün alternatif yakıt ve hammadde kullanımı konusunda sektörel konumunu belirlemesi ve ortak bir dil oluşturması ihtiyacı tespit edilmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan çimento fabrikaları, İzleme Planlarını 01.10.2014 tarihine kadar Bakanlığa onay için göndermekle yükümlüydü. Bu amaçla tesisler Çevre Bilgi Sistemi üzerinde yer alan ve Eylül ayı içerisinde kullanıma açılan “Sera gazı İzleme ve Raporlama Sistemi” aracılığıyla İzleme Planlarını Bakanlığa iletme imkanı bulmuştur.


Ayrıntılar için tıklayınız.


Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereğince, toplam emisyonları 500 ton/gün üzerinde klinker üreten fabrikaların, sera gazı emisyonlarını 01.01.2015 tarihi itibari ile izlemeye başlayarak ilk doğrulanmış izleme raporunu 30.04.2016 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunması gerekiyor. Bu tesisler, İzleme Planlarını 30.09.2014 tarihine kadar hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylanmak üzere göndermelidir.

Ayrıntılar için tıklayınız.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı. Bu yönetmelik ile 25.04.2012 tarihli ve 28274 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıntılar için tıklayınız.


Pek çok endüstriyel işlem büyük miktarlarda ısı enerjisine ihtiyaç duymaktadır ve bu ısı enerjisinin çoğu en sonunda çevreye, suya ya da atmosfere vermektedir.  Avrupa Birliği için 2007 yılında, endüstriyel ısı için toplam talep 13.2 EJ (13.2x1018J) olarak tahmin edilmiş iken bu miktarın elektrik için olan kısmı 4.4 EJ (4.4x1018J) ve direk ısınma için olan kısmı 8.7 EJ (8.7x1018J) olarak tahmin edilmiştir. Bu atık endüstriyel ısı ile alakalı CO2 emisyonları 537 Mt CO2/yıl miktarındadır (cf. Avrupa’daki Toplam > yıllık 4000Mt CO2). En fazla ısı talep eden endüstriler: Metal, kimyasal, metal olmayan mineraller, besin ve kağıt & kağıt hamuru (EU-27’deki CO2 emisyonlarının ~64%’ü).

Ayrıntılar için tıklayınız.


Dünya Bankası; gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin karbon piyasası mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarını teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla, “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR)” adıyla yeni bir teknik destek programını hayata geçirmiştir.


Ayrıntılar için tıklayınız.


 

TÇMB Ar-Ge Enstitüsü bünyesinde kurulan  Atık Laboratuvarlarının,  emisyon analizleri kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Y-06/248/2013 Numaralı Laboratuvar Yeterlik Belgesi yayınlanmıştır.

1 Ocak 2014 tarihi itibari ile bu kapsamda  başta Dioksin Furan analizi olmak üzere, PAH, Ağır metal ve Halojen analizlerinde hizmet verilmeye başlanacaktır.


TÇMB iktisadi işletmelerinden biri olan Eğitim, Çevre, Kalite ve Araştırma İktisadi İşletmesi (EÇKA) websitesi Mart ayı itibari ile yayına açılmıştır.