İletişim ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

İletişim ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, TÇMB’nin önemli hedefi olan sektörün imaj ve tanıtımını, tüm iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanarak gerçekleştirir. Çimento  sektörünü kamuoyuna tanıtmak, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası ilgili mesleki kuruluşları, üniversiteler,  ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmak amacı ile çeşitli konferans, seminer, atölye çalışmaları,  fuar vb.  organizasyonları planlar ve düzenler. Bu etkinliklerin basın yayın organlarında yer alması, duyurularının yapılması, etkinlikten sonra ise söz konusu etkinliğin haberleştirilmesi de Kurumsal İletişim Birimi'nin önemli görevleri arasındadır.

Birim bunların yanı sıra, ülke ve dünya gündemini takip ederek, kamuoyuna verilecek mesaj ve duyuruları tespit eder, sektöre ve kamuoyuna yönelik periyodik dergi, broşür ve bilgilendirici kitapların yayınlanmasına katkıda bulunur.