Türk Çimento Sektörünün Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde Kullanımı Yaklaşımı Belgesi Yayınlandı

Türkiye çimento sektörünün alternatif yakıt ve hammadde kullanımı konusunda sektörel konumunu belirlemesi ve ortak bir dil oluşturması ihtiyacı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, TÇMB Enerji ve İklim Değişikliği Komitesi’ne bağlı ilgili alt komitelerimizin ortak çalışması ile “Türk Çimento Sektörünün Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde Kullanımı Yaklaşımı” belgesi hazırlanmıştır.

Sektörümüzün atık kullanım yaklaşımına ilişkin açıklamalarda ortak dil oluşturması ve yol gösterici olması amacı ile hazırlanan nihai belge için tıklayınız.