Kalite Politikası

  • Deney ve Kalibrasyon hizmetleri vermekte olan laboratuvarlarımız, müşteri tatmini ve memnuniyetini en üst düzeyde gözeterek kuruluşun saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek, bunu müşteri ile diyaloglarda ön plana çıkarmak.
  • TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemini uygulamak, sürekli iyileştirilerek etkinliğini ve gelişimini sağlamak. Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak personelin kalite dokümanlarını öğrenmelerini, politika ve prosedürlere uygun çalışmalarını sağlamak.
  • Müşteri taleplerini doğru ve seri olarak karşılamayı ilke edinerek, en iyi düzeyde teknolojiyi  takip ederek,  iyi mesleki ve teknik uygulama ile doğru hizmeti ilk defada ve zamanında vermek.
  • Kullanılan metodlarda yasal mevzuata uymak, ulusal ve/veya uluslararası standardları veya Laboratuvarın geliştirdiği metodları esas almak ve en üst düzeyde gizliliği sağlamak.
  • Yapılan tüm işlerde,  uygulanan ve adaptasyonu yapılacak tüm metodlarda çevreye saygılı olmak ve çevreyi korumak.