Çimento Endüstrisinde Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması

Eklenme tarihi : 23 ARALIK 2014 - Okunma sayısı : 2124
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereğince, toplam emisyonları 500 ton/gün üzerinde klinker üreten fabrikaların, sera gazı emisyonlarını 01.01.2015 tarihi itibari ile izlemeye başlayarak ilk doğrulanmış izleme raporunu 30.04.2016 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunması gerekiyor. Bu tesisler, İzleme Planlarını 30.09.2014 tarihine kadar hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylanmak üzere göndermelidir.

Bu kapsamda, Bakanlığın hazırladığı “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” 22.07.2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğin, Avrupa Birliği’nin 601/2012 sayılı Sera Gazı Emisyonlarını İzleme ve Raporlama Tebliği’ne paralel olduğu görülmektedir.

Tebliğ uyarınca, sera gazı emisyonları, hesaplama veya bacalarda tesis edilecek sürekli ölçüm cihazları ile izlenebilir. TÇMB Sera Gazı ve İklim Değişikliği Alt Komitesi tarafından tavsiye niteliğinde bir doküman hazırlanarak yayımlanmış olup ilgili doküman en düşük veya en yüksek kademeyi kullanmak isteyen tesisler için öneriler içermektedir.

Kademe Uygulamaları
Tebliğ, tesisleri küçükten büyüğe doğru A, B ve C kategorilerinde sınıflıyor.  Aynı zamanda Tebliğ Ek-2 uyarınca, işletmelerin bulundukları kategorilere göre, sağlamaları gereken Kademe Sınıfları (Kademe 1, 2, 3, 4) bulunuyor. Çimento fabrikalarının genel olarak Kategori C olacağı beklenmekte olup en yüksek kademeleri sağlamaları gerekecektir.

Bununla birlikte, Yönetmelik hükümleri uyarınca ilk raporlama dönemi olan 2016 yılından itibaren 2017 ve 2018 yıllarını da kapsayacak şekilde ilk 3 yıl için işletmeler uygulayabildikleri en yüksek kademeye göre hesaplamalarını yaparlar. 2018 yılı emisyonlarının izlenerek raporlanacağı 2019 yılı itibari ile ise bu Tebliğ uyarınca belirlenen kademeler geçerli olur.

İzleme Planları
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanacak olan izleme planına ilişkin şablon Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır. Bakanlık, söz konusu izleme planı şablonunun bilgilendirme amaçlı olduğunu, izleme planlarının ‘Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ’in yayınlanmasının ardından kullanıma açılacak olan web tabanlı sistem üzerinden doldurularak Bakanlığa gönderilmesi gerektiğini İlgili web sitesinde bildirmiştir.

Bakanlık ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülmekte olan “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Kapasite Geliştirme Projesi” çerçevesinde, çimento sektörünün de içerisinde yer aldığı bazı sektörlerde kapasite geliştirme bileşeni kapsamında "Sera Gazı Emisyonlarına İlişkin Mevzuat Kapsamında Sektörel İzleme Planı Eğitimleri" gerçekleştirilecektir.

Sera Gazı İzleme Planı Şablonuna aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
http://www.csb.gov.tr/projeler/sera/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=13355

Sera Gazı İzleme Planı Kılavuzuna aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
http://www.csb.gov.tr/projeler/sera/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=13387

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği yayınlanmıştır
06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ile atıkların yakma tesislerinde bertaraf edilmesi ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Asıl amacı atık yakma olmayıp ürün üretmek amacıyla kurulan beraber yakma tesislerinde atıkların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi ve bazı atıkların endüstriyel üretim proseslerinde kullanılan hammaddelere alternatif olarak kullanılarak, atık yönetiminin en önemli basamaklarından biri olan atık minimizasyonunun sağlanması amacıyla “Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği” 20.06.2014 tarihli ve 29036 Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yakma veya beraber yakma tesislerine ön işlem yapan ve/veya ATY hazırlayan ve bu faaliyet için geçici faaliyet belgesi ya da çevre lisansı almış mevcut tesisler, bu Tebliğ ile belirlenen koşullara bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Çalışmaları
Son dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği mevzuat çalışmaları kapsamında Bakanlık web sitesinde aşağıda listelenmiş taslak mevzuat ve görüş bildirme formları yayımlanmıştır.
1.    Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı
2.    Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Taslağı
3.    Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı
4.    Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı
5.    Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Taslağı
6.    Atık Getirme Merkezi Tebliğ Taslağı
7.    Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Taslak mevzuat ve ilgili görüş bildirme formlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=269

AB Paydaşları Çimento Endüstrisindeki Birlikte İşleme ve Biyoçeşitlilik ile İlgili Bilgi Edindi
4 Haziran 2014 tarihinde, Avrupa Komisyonu ve Ticaret Birliklerinden temsilcileri de içeren AB paydaşlarının, atık geri kazanımı ve geri dönüşümü hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak sağlayan bir saha ziyaretine katılma imkanları oldu. Buna ek olarak, katılımcıların doğaya geri kazanılmış bir ocağı ve biyoçeşitlilik koruma projesini ziyaret etmek için eşsiz bir olanağı oldu.
İlgili sunumlara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
http://www.cembureau.eu/site-visit-during-green-week-2014
Duyurular


Strict Standards: Non-static method VeriBaglan::connect_db() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/vhosts/tcma.org.tr/ecka.com.tr/lib/emit_icerik.php on line 303

Strict Standards: Non-static method VeriBaglan::free_db() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/vhosts/tcma.org.tr/ecka.com.tr/lib/emit_icerik.php on line 310