Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yeni Yönetmelik

Eklenme tarihi : 23 ARALIK 2014 - Okunma sayısı : 2216

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı. Bu yönetmelik ile 25.04.2012 tarihli ve 28274 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Bilindiği üzere, günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda klinker üretimi yapan tesisler Yönetmelik kapsamına girer. Yeni Yönetmelik ile mülga Yönetmeliğin kıyaslamasını da içeren önemli konular aşağıda sıralanmaktadır:

İzleme Planı

•    İşletmeler, her bir tesis için sera gazı emisyonu izleme planı hazırlamalı ve bu planları sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başladığı tarihten en az 6 ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa göndermelidir. İzleme planlarının geçerlik süresi daha sonra Bakanlıkça belirlenecektir.

•    Yeni Yönetmelikte, izleme planının, sadece 2014 yılı için sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başlandığı tarihten en az 3 ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Diğer bir deyişle, 2014 yılı için ilk izleme planı sunma tarihi 31.06.2014 tarihinden 30.09.2014 tarihine ertelendi.

İzleme
•    Sera gazı emisyonları, Bakanlıkça onaylanmış izleme planı çerçevesinde ölçüm veya hesaplama yolu ile izlenmelidir. İlk izleme dönemi, 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 olacaktır.

•    İzleme, raporlama ve izleme planı ile ilgili tebliğ henüz yayımlanmadı. Ancak Bakanlık yetkilileri tebliğin yayım aşamasında olduğu bilgisini iletti.

Raporlama ve Doğrulama
•    Her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonları raporlanarak Bakanlığa sunulmalıdır.

•    Bu kapsamda, ilk izleme dönemine ait (1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 ) doğrulanmış raporun 30.04.2016 tarihine kadar Bakanlığa sunulması gerekmektedir.

Doğrulama ve diğer Usul ve Esaslar

•    İzleme raporları, Bakanlığa sunulmadan önce ‘Doğrulayıcı Kuruluşlar’ tarafından doğrulanmalıdır.

•    2012 tarihli mülga Yönetmelikte yer alan izleme planlarının da doğrulanması şartı 2014 Yönetmeliği ile kaldırıldı.

•    Doğrulayıcı kuruluş TÜRKAK’tan akredite olmuş ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş olmalıdır. Ancak, doğrulayıcı kuruluşlar için TÜRKAK akreditasyon şartı 1.1.2017 tarihine ertelendi. Bu süreçte Bakanlık yetkilendirmesi yeterli olacaktır.

Yönetmelik aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140517-3.htm


İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Geçen yıl Başbakanlık Genelgesiyle yeniden yapılandırılarak oluşturulan İklim Değişikliği Ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı 8 Mayıs 2014’te gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce Başkanlık yaptı.
İklim değişikliği konusunun dünya gündeminde en üst sıralardaki yerini koruduğuna işaret eden Bakan Güllüce, iklim değişikliğinin insanoğlu için tehdit oluşturduğunu ve son yüzyıldaki sıcaklık artışının 1 santigrat dereceye yaklaşarak şu anda tarihin en yüksek karbondioksit konsantrasyon seviyesinin oluştuğunu ifade etti.

Toplantıda, yeni iklim rejimine yönelik çalışmaların 2012'den itibaren periyodik toplantılar ve uluslararası müzakerelerle sürdüğü, Türkiye'nin uluslararası müzakerelere düzenli katılım sağlayarak, geçen yıl Varşova'da düzenlenen 19. Taraflar Konferansı'nda alınan karar uyarınca, 2020 sonrası için ulusal sera gazı emisyon azaltım katkılarını belirlemeye yönelik çalışmalara başlandığı belirtildi.

Yürütülen İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Projesi ile sera gazı emisyonu projeksiyonları, sektörel azaltım potansiyelleri ve maliyetlerine yönelik çalışmaların 2015 yılı başında tamamlanması hedeflenmektedir.

Toplantıda yapılan sunuma aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
http://www.csb.gov.tr/db/iklim/editordosya/140507_idhykk%20sunumu_toplanti.pdf


Gönüllü Sektörler ile Pilot İzleme Raporlama Doğrulama ve Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Çalışması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (Monitoring Reporting Verification - MRV)' kapsamında seçilen tesislerde yapılacak uygulama ile izleme konusunda taslak dokümanların son haline getirilmesi hedeflenmektedir. Pilot tesiste Yönetmelik kapsamına giren tüm ünitelere yönelik izleme planının oluşturulması için hazırlanan izleme planı şablonuyla taslak bir izleme planı hazırlanacak olup, kılavuzların ve şablonun uygunluğu test edilecektir.

‘Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesi (Partnership for Market Readiness – PMR)’ kapsamında Yönetmeliğin uygulama takvimi öncesinde hem sistemin çalışabilirliğinin sağlanması hem de Yönetmeliğin ön uygulamasının yapılması amacıyla seçilen sektörlere kapasite geliştirme ve teknik destek sağlanacaktır. Bu kapsamda projeler için pilot tesisler belirlenmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde ihale ilanları yayınlanmaktadır.

Avrupa Çimento Araştırma Akademisi (ECRA) CO2 Tespiti için Planları Özetledi
Avrupa Çimento Araştırma Akademisi ECRA, son olarak CO2 tespiti için mevcut planların bir özetini temin eden bir makale yayımladı. Bu makale, enerji yoğun endüstrilerdeki sabit kaynaklardan çıkan sera gazları emisyonlarının belirlenmesi için taslak Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) standardını, Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’nin (CSI) Protokol Hesap Tablosu V3.1’i ve AB-ETS Faz III içerisindeki ilk raporları kapsamaktadır.

Makalede taslak Avrupa Standardı (EN) ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Standart, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması için metotları tanımlamaktadır ve toplamda altı kısımdan oluşmaktadır. Kısımlardan birisi genel hususlara ilişkin olup diğer beş kısım çimento dahil beş enerji yoğun endüstri için sektör özelinde kısımlardır. Çimento özelindeki kısım, 3.1. versiyonu mevcut olan Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’ne ait Çimento CO2 ve Enerji Protokolü’ne (CSI Protokolü) dayandırılmıştır. Dünya çapında 960’dan fazla çimento işletmesi CO2 emisyonları ve enerji tüketimlerini izlemek için CSI Protokolünü kullanıyor. Ek olarak makale, AB temelli çimento fabrikalarının 2013 yılında başlamış olan III. Faz Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) çerçevesinde yıllık CO2 emisyonlarını raporlamaları gerektiği gerçeğinden bahsetmektedir.
http://www.cembureau.be/newsroom/article/ecra-outlines-schemes-determining-co2


AB-ETS: Doğrulanmış Sera Gazı Emisyonları 2013 Yılında %3 Düştü
14 Mayıs 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu bir basın açıklaması yaparak 2013 yılında 12000 AB-ETS işletmesinden kaynaklı doğrulanmış sera gazı emisyonlarının 2012 yılına kıyasla tahminen en az %3 oranında azaldığı gerçeği vurguladı. Buna ek olarak, 2012 yılında 2 milyarın altında olan artakalan kümülatif tahsisat miktarı 2013 yılında 2,1 milyarın üzerinde olarak kaydedildi. Son tarih olan 30 Nisan 2014 tarihine kadar, 132,8 milyar uluslararası kredinin ticareti yapıldı.
http://www.cembureau.be/newsroom/article/eu-ets-verified-ghg-emissions-fall-3-2013


Duyurular


Strict Standards: Non-static method VeriBaglan::connect_db() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/vhosts/tcma.org.tr/ecka.com.tr/lib/emit_icerik.php on line 303

Strict Standards: Non-static method VeriBaglan::free_db() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/vhosts/tcma.org.tr/ecka.com.tr/lib/emit_icerik.php on line 310