Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dünya Bankasından “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR)” Projesinin Uygulanmasına Yönelik 3 Milyon Dolarlık Hibe Sağladı

Eklenme tarihi : 23 ARALIK 2014 - Okunma sayısı : 1142
Dünya Bankası; gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin karbon piyasası mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarını teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla, “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR)” adıyla yeni bir teknik destek programını hayata geçirmiştir.

Türkiye, uygulama aşamasında belirlenecek gönüllü sektörlerde "Sera Gazlarının Takibi (MRV) Hakkında Yönetmelik”in uygulanmasına yönelik pilot çalışma, karbon piyasası mekanizmalarının kullanılması konusunda karar verme mekanizmasına yönelik analitik çalışmalar, kapasite geliştirme, farkındalık ve eğitim çalışmaları, MRV ve piyasa mekanizmalarının uygulanmasına ilişkin koordinasyon çalışmalarını sürdürecektir.

Dünya Bankası ile Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan "Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR)” için Uygulama Fonu TF015591 Hibe No'lu Hibe Anlaşması, 11 Şubat 2014 Tarihli ve 28910 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış olup, söz konusu anlaşma ile PMR’ın uygulama dönemi için 3 Milyon Dolar hibe Ülkemize tahsis edilmiştir. 

Atık Taşıma Lisanslarına İlişkin Duyuru

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.01.2014 tarih ve 28898 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu doğrultuda; mevcut atık taşıma lisansı olan firmalar ve araçların lisanslarının yenilenmesi ve mobil cihaz taktırılması şartı 01.01.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, ömrünü tamamlamış lastikleri taşıyacak firma ve araçlar için de bahse konu Tebliğ’in 5 inci maddesi kapsamında alınması gereken “taşıma lisansı” şartı 01.01.2015 tarihine kadar aranmayacaktır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1), 29.01.2014 tarih ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanununun 20nci maddesinde yer alan para cezaları 01.01.2014 tarihinden itibaren aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Tebliğ’de belirtilen miktarlarda uygulanacaktır:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140129-15.htm

IPPC Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin (IPPC) Uygulamasının Desteklenmesi Projesi kapsamında yer alan Teknik Yardım Bileşeninin Kapanış Toplantısı 12.02.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce, çeşitli sanayi ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımı ile düzenlenmiştir.
Proje Ekibi tarafından yapılan sunumlarda yer alan önemli hususlar:

•    Projenin 950.000 Avro bütçeli Teknik Yardım Bileşeni, 07.05.2012 tarihinde başlamış olup, iki yıllık süresi dolmadan tamamlanmıştır.

•    Entegre kirlilik önleme ve kontrolü ile ilgili uygulamalar için Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalışması yapılarak DEA raporu taslağı hakkında 2013 yılı Haziran ayında geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştay sonrasında, birliğimizin de dahil olduğu, kurumlardan gelen görüşlerin incelendiği ve raporun revize edildiği belirtilmiştir. Raporun son hali henüz yayımlanmamış olup projenin web sitesinden erişilebileceği eklenmiştir.

•    Entegre Çevre İzinleri Yönetmeliği’ne tabi olacak tesislerin envanteri oluşturulmuştur. TOBB’un katkılarıyla hazırlanan web tabanlı envantere göre, Türkiye’de IPPC Direktifine Paralel hazırlanacak olan Yönetmelik kapsamında yaklaşık 5300 tesis olduğu belirlenmiştir. Ancak Bakanlık bazı tesislerin kapasite eşiğinin altında kalabileceğini ve bu sebeple Yönetmelik kapsamındaki tesis sayısının 4000-4500 olacağını belirtmiştir. Sektörümüz için, günlük klinker üretim kapasitesi 500 tonun üzerinde olan tesisler direktif kapsamında olup, mevcut entegre tesislerin tamamı bu kriteri sağlamaktadır.

•    DEA ve Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü uygulamaları konusunda Bakanlık yetkililerine çok sayıda eğitim verildiği belirtilmiştir.

•    Proje bitiminden sonra Bakanlık tarafından; Entegre Çevre İzinleri Yönetmeliğinin yayınlanması, envanterin güncellenmesi ve sürekli olarak güncel tutulması ve uygulamaya yönelik genelge ve yönergelerin yayınlanması planlanmaktadır.
Proje ile ilgili bir web sitesi kurulmuş olup aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
www.csb.gov.tr/projeler/ippcDuyurular


Strict Standards: Non-static method VeriBaglan::connect_db() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/vhosts/tcma.org.tr/ecka.com.tr/lib/emit_icerik.php on line 303

Strict Standards: Non-static method VeriBaglan::free_db() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/vhosts/tcma.org.tr/ecka.com.tr/lib/emit_icerik.php on line 310