Ekonomik Değerlendirmeler Müdürlüğü

Çimento sektörünün başta çimento-klinker olmak üzere üretim, satış, ihracat, kapasite, istihdam, yakıt ve teknik özelliklerine ait bilgiler Rekabet Kurumu'nun izin verdiği ölçüde toplanır ve ülke genelinde istatistikler konsolide edilir. Ekonomik Değerlendirmeler ve Dış İlişkiler  Birimi bahse konu bu bilgileri, Rekabet Kurumu'nun talimatlarına uygun olarak Avrupa Çimento Birliği'ne kamu kurum ve kuruluşlarına, araştırma yapan üniversite bölümlerine, fabrikalara, özel kuruluşlara ve şahıslara aylık olarak ileti. Ayrıca Birliğin ve sektörün ülke içinde ve dışından ihtiyaç duyduğu bilgileri ve istatistiki verileri toplayarak değerlendirmesini yapar ve üyeleri düzenli olarak bilgilendirir.

Birim, özellikle medya tarafından talep edilen veri, yorum gibi isteklerini sağlayarak, bu katkısı ile çimento sektörünün medya da daha fazla yer almasına destek olur.  Ülke dışından gelen çimento, klinker ve malzeme talepleri veya satışları hususunda üyeler anında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra yurt dışından gelen anahtar teslimi fabrika kurulması, rehabilitasyon ve benzeri talepler bu birim vasıtası ile ilgili konuda üretim ve proje yapan kuruluşlara iletir.

Birim ayrıca, TÇMB’nin işbirliği içerisinde bulunduğu CEMBUREAU (Avrupa Çimento Birliği- 1972) ve EUPAVE (Avrupa Beton Kaplamaları Birliği- 2009) gibi Birliklerle ilişkilerin sağlıklı yürütülmesini sağlar. İşbirliği protokolü imzalanmış olan AUCBM (Arap Çimento ve Yapı Malzemeleri Birliği-2009), CMA (Hindistan Çimento Birliği- 2010) ve CCA (Çin Çimento Birliği- 2011) gibi kuruluşlar ile ilişkilerin düzenli devam etmesi de Birimin sorumlulukları içerisinde yer alır.

Yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı ve konferanslarda sektörü tanıtıcı sunumlar yapan birim, üyesi bulunulan CEMBUREAU’nun Komite toplantılarına katılan Birlik temsilcilerinin toplantı raporları, derler, üye fabrikalarla paylaşır; temsilcilerin CEMBUREAU ile ilişkilerini düzenler, takip eder. Özet çevirileri Müdürlük diğer birimler desteği ile yapılan CEMBUREAU Kömür Raporu “Cemreview”, yine bu birim vasıtası ile sektöre dağıtılır.  

Birliğin bilgi işlem faaliyetleri de, Birimin görevleri arasındadır; sunucuların ve bağlı donanımların sağlıklı bir şekilde çalışması, donanım ve yazılım yükseltmeleri, bilgisayar alımları, Birlik içinde ve dışında gerçekleştirilen toplantılara sunum ekipmanı sağlanması birimin görevleri içinde bulunur.

Birim ayrıca, TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin bilgi-işlem faaliyetlerini de yürütür.